درباره ما

چو ایران نباشد تن من مباد

 در این «بـــــوم» و بر زنده یک تن مباد

                                                                               حکیم ابوالقاسم فردوسی

  • تعریف: رسانه تصویری اینترنتی بوم،  در چارچوب اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی، قوانین مصوب جمهوری اسلامی به تهیه و ارایه محتوای تصویری جهت پخش در فضای مجازی می پردازد.
مخاطب: مخاطب این سایت نخبگان دلسوز ایران در نطر گرفته شده است.
  • گستره فعالیت: این رسانه در فضای مجازی و در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری، اجتماعی و... در عرصه ملی و فراملی فعالیت می کند.

خط مشی و سیاستها:

این رسانه محملی برای بحث و تبادل نظر نخبگانی پیرامون مسایل و دغدغه های روز کشور با نگاهی کارشناسانه و نقادانه و معطوف به حل مساله و ارایه راهکار خواهد بود:

  • * تاکید بر حضور بدنه نخبگانی و کارشناسی کشور بدور از نگاههای سیاسی و جناحی (در چارچوب نظام جمهوری اسلامی)
  • * تاکید بر صبغه و رویکردهای علمی – پژوهشی
  • * ترجیح نگاهها و رویکردهای جدید و پیشرو
  • * تاکید بر جذب مخاطبین خاص ضمن تلاش در جهت جذب مخاطبین عام
  • * اولویتهای موضوعی ما را کلیه مسایل و دغدغه های روز ایران در عرصه های داخلی و بین المللی و در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... با در نظر گرفتن میزان اهمتیشان شامل می شود 
  • * با توجه به رویکرد تعاملی و نقادانه، ارایه برنامه در قالب های ترکیبی مناسب به منظور انتقال پیام های مورد نظر در دستور کار رسانه قرار می گیرد.