سهم خواهی از امکانات موجود دوران معاصر، موجب بروز ساختارهایی در امور جاری ممالک شده که نئولیبرالیسم یکی از آنهاست. دکتر حجت کاظمی این ساختار را به ویژه در نظام سرمایه داری نقد و بررسی می کند.

گفتگو با موضوع نئولیبرالیسم.

مهمان برنامه: آقای دکتر حجت کاظمی، استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی

کارشناس مجری: آقای دکتر محمد کمالی‌زا

0/10/8

ارسال نظر

*نام:
*ایمیل:
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود