گفت‌‌وگو با موضوع : بیمه ناباروری


پرهزینه بودن درمان ناباروری بر میزان  نگرانی زوجین نابارور خواهد افزود. پوشش بیمه ای و تأمین گوشه ای از این هزینه ها راهکاری است که این زوجین را در تداوم این روند مصمم می سازد. دکتر صادقی تبار در گفت و گو با بوم  بر حمایت های بیمه ای زوجین نابارور تأکید می کند.

مهمان برنامه :دکتر علی صادقی تبار (مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا)
کارشناس مجری:دکتر صفورا سلیمانی فخر

0/10/12

ارسال نظر

*نام:
*ایمیل:
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود